เทคโนโลยประกันภัย (InsureTech)

1. ไร้เงินสด (Cashless) ด้วยการชำระเงินออนไลน์ ต้อง ตัดบัตรเครดิต หรือ อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งเท่านั้น

2. ไร้กระดาษ (Paperless) ไม่ส่งกรมธรรม์กระดาษ ส่งแค่ไฟล์ pdf

3. ไร้พนักงาน (Self Service) ทำให้ราคาถูกลงมหาศาล คือค่าจ้างพนักงานค่าพิมพ์และค่าจัดส่ง

พรบ.

เก๋ง 645.21
ก้าวหน้า โบรคเกอร์
กระบะ 967.28
ก้าวหน้า โบรคเกอร์
รถตู้ 1,182.35
ก้าวหน้า โบรคเกอร์